New items
Panoramiczny Happening Morski i Tadeusz Kantor w latach 1964-1968
Kot rabina
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Dolls and puppets : contemporaneity and tradition