New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r
Lubomir Tomaszewski : ogień, dym i skała = fire, smoke, and rock
Design i moda w przedwojennej Polsce