Nowości
Fotorewolwer : Konrad Brandel
Jedna o wielu twarzach : Natalia Lach-Lachowicz, strategie i formy obecności
Gosia Bartosik
Exprint/Inprint : grafika jako proces przekształceń = graphic art as a process of transformation
Rok 1984