New items
Theory and Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art : Reflections on the Roots and the Perspectives : Proceedings of the International Symposium held 13-14 Janaury 2009 at the University of Applied Sciences and Arts, Faculty Preservation of Cultural Heritage, Hildesheim
Stan rzeczy
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Literkolekcja
Sztuka w terapii, terapia w sztuce : teoretyczne i praktyczne aspekty autoterapii przez sztukę