Nowości
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
Lupa, Warlikowski, Klata : Polski teatr po upadku komunizmu
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Hannah Ryggen : Threads of Defiance
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997