Nowości
Art in a disrupted world : Poland, 1939-1949
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Malczewski : zbliżenia
Mit i znaczenie : pięć wykładów przygotowanych dla radia przez Claude'a Lévi-Straussa
Manga in Theory and Practice : The Craft of Creating Manga