New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979