New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Data visualization for design thinking : applied mapping
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
art of cartographics : designing the modern map
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition