New items
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Basquiat : Boom for real
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],