New items
Wincenty Kućma : relief, 2016-2022
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Wiesław Jurkowski : malarz, grafik, scenograf
Jacek Jagielski : resume*