New items
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Adobe After Effects CC : oficjalny podręcznik
Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce : 1949-1956
Człowiek i jego znaki
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory