New items
On objects and their shadows. 2 = O obiektach i ich cieniach. 2
Meander : Łukasz Majcherowicz
Śmiech i śmierć
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw