New items
Lust for light
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Bruce Nauman : a contemporary
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże