Nowości
Postava (po)stoj : Ján Triaška
Słupsk - dawniej Stolp na pocztówkach
Centrum żywe : XV lat CSW Znaki Czasu w Toruniu : prace z kolekcji CSW = Living centre: 15 years of The COCA Znaki Czasu in Torun : works from The COCA Collection
Cinema Panopticum
Wszystkie wojny świata