New items
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
Smart product design
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive