Nowości
Błony umysłu
Stwórz i złóż : wprowadzenie do typografii
Grafika polska w CBWA 1956–1971
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Joanna Kaiser