Nowości
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998
Krzysztof Jung : przemiana
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
essential Joseph Beuys