New items
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Terytorium
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański
David Hockney photographs
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote