Nowości
City of Pleasure : Paris Between the Wars
LiTEAtura : ludzie, z którymi piłam herbatę
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)
Historia męskości. T. 1,
Towards the Bauhaus