New items
Zbiok Czajkowski
Malarstwo radykalne = Radical painting : Tomasz Milanowski, Sławomir Ratajski
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Johannes Itten : Catalogue Raisonné. Vol. 1,
Elements : exhibition after workshops and documentationof the workshop of the teachers from the Faculty of the University of Arts in Belgrade and the Faculty of Graphic Arts of The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków : Workshop II, Workshop III = wystawa powarsztatowa oraz dokumentacja współnych warsztatów graficznych pedagogów z Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Warsztat II, Warsztat III