New items
Mieczysław Wasilewski : plakat &
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters
David Hockney photographs
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie