New items
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
Zográfoi - Glýptes - Charáktes : scholí efarmosménon technón kai politismoú = Painters - Sculptors - Printmakers : School of Applied Arts & Culture