New items
Art of Society 1900-1945 : the Nationalgalerie Collection
Roger the Rat
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski
Mors Britannica : Lifestyle and Death-Style in Britain Today