New items
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO, 1953
Odczuwanie architektury
Iro : The Essence of Colour in Japanese Design
Transakty : między sztuką, nauką i technologią : nowe strategie performowania wiedzy