New items
Jaremianka
Studium brył foremnych i pochodnych
Choroba jako źródło sztuki : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 28.04-11.08.2019
Hitchcock : teksty i parateksty
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021