New items
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
O rysowaniu : widzieć, wiedzieć, wyrażać : eseje i wykłady o sztuce oraz teksty o dydaktyce artystycznej
Nieufność : źródła i konsekwencje
Hortus electronicus
Ochrona zabytków : historia, doktryny, systemy prawne