New items
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures