New items
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
Od malarstwa do fotografii : od fotografii do malarstwa
Przemiana
Malarstwo wciąż żywe... : W poszukiwaniu nowoczesności : Wystawa towarzysząca Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE 2018, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, 11.11.2018-13.01.2019
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"