Nowości
Melâškì = Mieleszki
Roof Garden Commission : Alex Da Corte : As Long as the Sun Lasts
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
On objects and their shadows. 2 = O obiektach i ich cieniach. 2
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń