New items
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Basquiat : Boom for real
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo