New items
Dorota Grynczel : twórczość
Karol Plicka
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
May Morris : arts & crafts designer
Lubomir Tomaszewski : ogień, dym i skała = fire, smoke, and rock