Nowości
Anish Kapoor
World history of design. Vol. 2,
Pracownia Fotografii Kreacyjnej = Studio of Creative Photography = Der Kurs für Kreative Fotografie
Zostały mi słowa miłości : Maria Hiszpańska-Neumann : życie i twórczość
Noc i dzień : słowo i obraz