Nowości
Secret Language of Art : The Illustrated Decoder of Symbols and Figures in Western Painting
Marta Pokojowczyk : Pewnego razu nad wodą : Malarskość tkanej materii : katalog wystawy 24.03.2023-27.04.2023 = Once Upon a Time On the Water : Painterly Dimensions of Woven Matter : exhibition catalogue 24.03.2023-27.04.2023
Women Artists and the Surrealist Movement
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Wspominając Akademię : wysłuchane, zapisane, okazane