New items
Bruce Nauman
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji