New items
Zadanie: Forma : Pracownia profesora Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1923-1939
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem
Mucha : Ein Anfangsverdacht = An Initial Suspicion
Projekt Mnemosyne Aby'ego Warburga
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)