New items
Short History of the Italian Renaissance
Stopień niepoznania = The degree of non-cognition
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka
Design 32 : Konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2019 Competition