New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Smart product design
Krzysztof Jung : przemiana
Sztuka wczesnochrześcijańska