New items
Egon Schiele
Ostatnia minuta : pieszo przez antropocen
Parra : artefactos visuales
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Olga Boznańska (1865-1940) : wystawa zbiorowa