Nowości
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Modigliani
Helene B. Grossmann : Share the Light
Historia teatru
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],