New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe
Edukacja medialna jako wyzwanie
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism
Celina Osiecka : usługi fotograficzne