New items
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Survival of the Pagan Gods : The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art
Magia de Nájera
Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie