New items
Designing Fonts : An Introduction to Professional Type Design
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Katrin Günther : Aufstieg zum oberen Holzweg = Climbing to the Upper Wild-Goose Trail
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji