New items
Adobe After Effects CC : oficjalny podręcznik
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters