New items
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r