Nowości
Celadon? : ćwiczenia z obcości : chińskie rezydencje : realizacje z lat 2010-2021 = alienness exercises : artistic residences in China : works made in the Years 2010-2021
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
Malarstwo polskie
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia