New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Sacha Stawiarski : malarstwo = peinture = painting = Malerei
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Forgotten Women : The Artists
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland