New items
Elements : exhibition after workshops and documentationof the workshop of the teachers from the Faculty of the University of Arts in Belgrade and the Faculty of Graphic Arts of The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków : Workshop II, Workshop III = wystawa powarsztatowa oraz dokumentacja współnych warsztatów graficznych pedagogów z Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Warsztat II, Warsztat III
Media education as a challenge
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim
Roof Garden Commission : Alex Da Corte : As Long as the Sun Lasts
Martyna Czech : jad = venom