New items
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Pagans : The Visual Culture of Pagan Myths, Legends + Rituals
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Transakty : między sztuką, nauką i technologią : nowe strategie performowania wiedzy