New items
Pusto-stan nienawiści
Haptyczny rezonans materii : Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki = Haptic resonance of matter : Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
City of Pleasure : Paris Between the Wars
11. Triennale Grafiki Polskiej = 11th Polish Print Triennial
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice