Nowości
Art of Liberation : studium prasoznawcze 1988-2018 = a press study 1988-2018. T. 1,
Brak okładki
Mieczysław Knut : ku transcendencji = Mieczysław Knut : approaching transcendence
Edukacja medialna jako wyzwanie
Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Note = Zapis