New items
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Contemporary painting
Sztuka wczesnochrześcijańska
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo