New items
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Malarstwo polskie
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa