Nowości
Trzcina Pascala : wystawa prac studentów, absolwentów i pedagogów Pracowni Rzeźby II, 2017-2021 : Galeria Sztuki BWA "Jatki", Nowy Targ, 2021
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową